Kerjasama Fakultas Psikologi Universitas Medan Area

NONAMA INSTANSILOGOJENIS KEGIATANKURUN WAKTU KERJA SAMAMANFAAT YANG DIPEROLEH
MULAIBERAKHIR
1Universiti Kebangsaan MalaysiaField Trip antar mahasiswa dan dosen20152020Memberi peng­alaman dan pe­ngetahuan kepa­da mahasiswa dan dosen.
2Universiti Sultan Zainal Abidin Pengajaran, Kerjasama dan Akademik20152020Penawaran S3 bagi dosen-dosen UMA dan kerjasama di bi­dang pertukaran staf